EL PROJECTE

dossier_barricoop_SENSE.indd

Barri Cooperatiu neix com una proposta d’intervenció social i treball en xarxa, destinada al foment, promoció i visibilització de l’Economia Social i el Cooperativisme com a instrument i paradigma de fórmules alternatives de desenvolupament i activació socioeconòmica del territori. És un projecte basat en la col·laboració d’agents diversos, que compromet diferents entitats socials i institucionals arrelades al territori.

Barri Cooperatiu preveu una durada aproximada d’un any, durant el qual es desplegaran actuacions de divers tipus (tallers, xerrades, jornades, fires, cursos de formació) que comptaran amb la implicació, a diferents nivells, d’entitats socials, professionals i institucionals relacionades amb la promoció socioeconòmica i cultural en general, i amb l’Economia Social i Solidaria en particular.


“Cercar noves propostes de desenvolupament i activació socioeconòmica del territori”


Defensem la pertinença dels valors, recursos i potencialitats de l’Economia Social i Solidaria com a paradigma amb capacitat per dissenyar i promoure un nou model de desenvolupament socioeconòmic que situe les necessitats del treball i la comunitat per damunt dels interessos del capital i el mercat. Una nova institucionalització de les relacions i activitats econòmiques basada en l’interès col·lectiu i en la participació social.

Està demostrada la capacitat de l’Economia social per fer front de forma més efectiva als efectes de la crisi econòmica, al temps que és capaç de garantir determinades condicions de benestar, cohesió social i desenvolupament local. Les cooperatives, per ser empreses de propietat col·lectiva i gestió democràtica, resulten un instrument apropiat per garantir i crear llocs de treball, al temps que es genera activitat econòmica de proximitat, prioritzant l’interÈs general. Les entitats associatives, per la seua banda, poden promoure iniciatives de reactivació sociocultural, així com vertebrar el teixit social d’un territori, potenciant fórmules de solidaritat i redistribució de recursos diversos, a partir de fórmules de producció i gestió participativa de recursos comuns.