Les empreses recuperades a l’Argentina

“Ocupar, resistir, produir” va ser el lema de milers de treballadors i treballadores durant la crisi econòmica argentina, quan s’enfrontaven a multitud de tancaments d’empreses, de destrucció de llocs de treball i de teixit productiu.

Algunes de les empreses varen ser recuperades, i transformades en les conegudes com a “empreses sense patró”. Empreses capitalistes que passaren a ser gestionades col.lectivament pels seus treballadors i treballadores.

Més al periòdic La Marea

Les cooperatives de la dignitat

«No tendremos trabajo, pero la dignidad nadie nos la quita». Hace algo más de tres años, varios parados de larga duración decidieron que ya estaban hartos. Hartos de buscar un trabajo que nunca aparecía, de tener que malvivir con un salario social, de soportar las acusaciones de quienes les reprochan no querer trabajar.

Més a El Comercio.

Un barri més cooperatiu és possible

*Article publicat a la revista Benimaclet Entra de desembre de 2015.

Pel febrer de 2016 iniciem Barri Cooperatiu a Benimaclet, un projecte que pretén donar visibilitat, enfortir i promoure el creixement i l’aparició de noves iniciatives d’economia social i cooperativisme als nostres barris.

Des de l’ocupació de les places a partir del 15 de maig de 2011, la creativitat social, l’esperit de lluita i la voluntat de transformar la nostra realitat més immediata ha sigut explosiva als nostres barris. Pel que fa a l’àmbit d’allò econòmic, hem viscut els darrers anys un creixement molt rellevant de grups de consum, usuàries de moneda social i altres formes d’intercanvi, increments notables d’estalvi solidari per part d’entitats ètiques, projectes de productores cooperatives i autogestionàries, i en general un interès i una major receptivitat social envers les alternatives econòmiques al model productivista, competitiu i no democràtic d’economia que moltes donen per suposat. En definitiva, cada vegada som més gent que creu que altres economies i altres barris són possibles, i que cooperar és socialment més intel·ligent i més just que competir.

Continua la lectura de “Un barri més cooperatiu és possible”

El movimiento cooperativo inicia un relevo generacional

El movimiento cooperativo mundial está poniendo el ojo en la juventud. “Tenemos que difundir las bondades del cooperativismo entre los jóvenes”, se dice en la organización de cooperativas de trabajo mundial, CICOPA (por sus siglas en inglés). No sólo lo quieren hacer porque el cooperativismo es una opción ante la precariedad y el maltrato que les ofrece el mercado de trabajo, que hace de los jóvenes eternos becarios. El mismo seno del movimiento cooperativo está buscando llevar a cabo un relevo generacional.

Més a la Revista Alternativas Económicas