Les empreses recuperades a l’Argentina

“Ocupar, resistir, produir” va ser el lema de milers de treballadors i treballadores durant la crisi econòmica argentina, quan s’enfrontaven a multitud de tancaments d’empreses, de destrucció de llocs de treball i de teixit productiu.

Algunes de les empreses varen ser recuperades, i transformades en les conegudes com a “empreses sense patró”. Empreses capitalistes que passaren a ser gestionades col.lectivament pels seus treballadors i treballadores.

Més al periòdic La Marea