Curs de formació “Fent economia social, fent cooperativa”

El dijous 28 d’abril s’obre el termini d’inscripció per al curs.

 

Introducció.

Està demostrada la capacitat de l’Economia social per fer front de forma més efectiva als efectes de la crisi econòmica, al temps que és capaç de garantir determinades condicions de benestar, cohesió social i desenvolupament local.

Les cooperatives, per ser empreses de propietat col·lectiva i gestió democràtica, resulten un instrument apropiat per garantir i crear llocs de treball des de l’economia social, al temps que es genera activitat de proximitat, prioritzant el compromís social.

En l’actual context de crisi econòmica, amb necessitat d’explorar noves formes d’autoocupació i de canvi de model socioeconòmic, prenen un interès i una necessitat creixents les fórmules d’emprenedoria social cooperativa.

Aquest curs va dirigit a facilitar unes nocions teòriques i pràctiques bàsiques al voltant de l’economia social i el cooperativisme, l’estructura formal i jurídica de l’empresa cooperativa, la gestió quotidiana d’una empresa col.lectiva o els recursos financers amb que podem comptar.

Objectius.

Facilitar les eines, coneixements i recursos fonamentals per posar en marxa un projecte d’empresa cooperativa, des dels fonaments de l’economia social i solidaria.

A qui va dirigit?

Persones amb projectes socials i col.lectius.

Persones membres de cooperatives

Persones amb motivacions i ganes de conèixer el cooperativisme i l’economia social.

Entitats docents:

La Repartidora, FEVECTA, Labcoop, La Ciutat Invisible, Xarxa Enclau ,Caixa Popular, Grup Promotor Coop57_PV, FIARE.

Dates: 17, 18, 25, 26 de maig i 1 de juny.

Horari: 18:00 a 20:30 aproximadament.

Lloc: La Repartidora. C/Arquitecte Arenau, 5. Benimaclet (València)

Inscripcions:

20 places disponibles i la inscripció és gratuïta. S’acceptaran les inscripcions per ordre de recepció.

les inscripcions es faran per correu electrònic, fent constar nom, cognoms i telèfon de contacte. Aquelles persones que siguen membres de cooperatives o tinguen targeta de l’atur, hauran de deixar constància.

Es reservaran:

  • fins a 6 places per a persones sòcies de cooperatives de treball, en procés de constitució o constituïdes durant els darrers 18 mesos (caldrà acreditar-ho)
  • fins a 8 places per a persones aturades que ho acrediten amb còpia del DARDE o similar (caldrà acreditar-ho)

*Les persones que no acudisquen a alguna sessió, hauran de comunicar la seua continuïtat al curs, del contrari, podríem considerar la seua plaça com a disponible per a qui quedara en llista d’espera.

Programació:

1. Cooperativisme i Economia Social. Introducció general. Dimarts 17 de maig de 18:00 a 20:00.

Primera sessió dedicada a introduir el curs, conèixer les persones integrants del grup, aprendre els principals fonaments de l’economia social i del cooperativisme, i com donar forma els nostres projectes.

Imparteix: La Repartidora

2. Economia social i solidària. Experiències, criteris i xarxes. Dimecres 18 de maig de 18:00 a 20:30.

Donar a conèixer quins són els principals elements definidors de l’economia social i solidària avui en dia i al nostre context, quin tipus d’iniciatives hi ha i quines característiques tenen, quins mecanismes i recursos es poden mobilitzar des del sector per tal d’enfortir les iniciatives de forma col.lectiva i avançar cap a sistemes de mercat social.

Quin és el ecosistema socioeconòmic on podem recolzar el nostre projecte.

Imparteix: Iván Miró (La Ciutat Invisible).

3. Què és, com és constitueix i com funciona una cooperativa de treball associat. Dimecres 25 de maig de 18:00 a 20:30.

Coneixements bàsics sobre el procés organitzatiu i administratiu per tal de constituir una empresa cooperativa. Principals qüestions que cal tenir en compte per a un òptim procés de constitució.

Qüestions legals, econòmiques, administratives, organitzatives, etc. des de l’experiència de FEVECTA en l’assessorament i acompanyament a projectes.

Imparteix: Federació d’Empreses Cooperatives de Treball Associat (FEVECTA)

4. Competències, habilitats i processos per a l’emprenedoria social cooperativa. Dijous 26 de maig de 18:00 a 20:30.

Recursos i coneixements que faciliten la gestió quotidiana d’una cooperativa, la pressa de decisions, la responsabilitat compartida, la ressolució de conflictes, els compromisos interns i externs, l’organització del treball, etc.

Imparteix: Jordi García Jané (Labcoop).

5. Recursos econòmics i financers per a l’economia social. Dimecres 1 de juny de 18:00 a 20:30.

Dissenyar el nostre projecte, donar-li forma, aprendre elements bàsics per a la posada en marxa de l’activitat. Tal vegada, necessitem finançament per a inversió productiva, per a sostenir l’activitat els primers mesos, etc.

Les entitats de fiançament ètic i solidari, les cooperatives de crèdit, la banca ètica, estan més compromeses amb el sector de l’economia social i el cooperativisme. Sol resultar més fàcil accedir a crèdit dintre el propi sector.

Amb aquesta sessió, sabrem de quina manera i per què.

Imparteixen: Xarxa Enclau, Fiare, Coop57_PV, Caixa Popular.