Activitats previstes

dossier_barricoop_SENSE.indd
SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ SOCIAL
  • Tallers a les escoles.
  • Tallers Centres de Secundària.
  • Xerrades i debats amb entitats socials del barri.
  • Jornades específiques: “I Jornades de cooperativisme i economia solidària”.
  • Edició de material. Dintre l’especial atenció a la comunicació i la divulgació de les activitats, així com a la creació de continguts i fons documental propis es preveu l’edició de materials didàctics i divulgatius, promocionals, així com una publicació pròpia en format paper (un número en format paper diari).
  • Rutes cooperatives i associatives com a activitat didàctica i recreativa, es plantegen diferents rutes guiades pel barri.

FORMACIÓ: FOMENT DEL COOPERATIVISME I ECONOMIA SOCIAL

Es preveu la realització de dues edicions d’un curs de 12 hores de durada amb l’objectiu de facilitar les eines, coneixements i recursos fonamentals per posar en marxa un projecte d’autoocupació dintre l’Economia Social. Està previst que siguen, en bona part, les mateixes entitats representatives o implicades en l’Economia Social valenciana, les que promoguen i desenvolupen aquest curs: FEVECTA, IUDESCOOP, Caixa Popular, REASXEAS, FIARE, Coop57, Enclau, etc, així com entitats o persones d’altres territoris, expertes en la matèria.


 “Promoure un nou model de desenvolupament socioeconòmic que resitue les necessitats del treball i la comunitat. Una nova institucionalització de les relacions i activitats econòmiques basada en l’interés col·lectiu i en la participació social.”


 SEGUIMENT I ACOMPANYAMENT DE PROJECTES:

Es proposa posar en comú i coordinar aquelles accions de seguiment i assessorament que ja realitzen les diferents entitats implicades al projecte, de tal manera que s’optimitzen recursos i es garanteix un millor servei a les persones usuàries.

La proposta es basa també en crear una estructura informal però permanent de coordinació, amb capacitat per fer seguiment i acompanyar projectes d’emprenedoria social en un futur.


INVESTIGACIÓ I DOCUMENTACIÓ:
  • Investigació centrada en la història, patrimoni i realitat actual del cooperativisme en l’àmbit local, dintre l’objectiu de recuperar i fer visible la història i la memòria cooperativa local.
  • Documentació de recursos de suport, promoció i difusió de l’economia social al territori, al temps que es realitza un mapatge de l’Economia Social i el cooperativisme al nivell local.


“Considerem l’activitat formativa important per a crear un entorn favorable a l’emprenedoria en col·lectiu, i promoure vincles i xarxes de l’Economia Social.”