Línies del projecte

dossier_barricoop_SENSE.indd
SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ SOCIAL:

Estratègia encaminada a promoure:

  • Un entorn social i comunitari favorable i conscienciat amb els valors de la cooperació, la solidaritat i el compromís social.
  • Alhora que es visibilitzen i donen a conéixer les aportacions històriques i contemporànies del cooperativisme i l’economia social al benestar, la cohesió social i el desenvolupament socioeconòmic de les nostres societats.

FORMACIÓ I CAPACITACIÓ EN INICIATIVES EMPRENEDORES COOPERATIVES:

Estratègia dirigida a potenciar les capacitats, habilitats i competències de diferents col·lectius i persones per a la posada en marxa d’iniciatives cooperativistes i d’economia social com a fórmules d’autoocupació i activació social. També es treballarà l’enfortiment de xarxes socials i recursos institucionals per donar suport i crear el microclima social i econòmic que afavoreix el naixement i consolidació de projectes d’economia social.


 “Promoure un nou model de desenvolupament socioeconòmic que resitue les necessitats del treball i la comunitat. Una nova institucionalització de les relacions i activitats econòmiques basada en l’interè col·lectiu i en la participació social.”


 SEGUIMENT I ACOMPANYAMENT DE PROJECTES:

Crear i potenciar recursos col·lectius i enxarxats per acompanyar i garantir l’èxit de projectes i iniciatives d’economia social a l’àmbit local. Posar a disposició de les iniciatives emprenedores els recursos econòmics, financers, formatius, logístics, d’intercooperació, etc. disponibles per al desenvolupament de projectes. Afavorir la intercooperació i l’intercanvi de coneixements. Coordinar, posar en valor, adaptar diversos recursos ja existents, per fer més eficient i apegat al territori el treball de diverses entitats i institucions: cooperatives de crèdit, federacions, entitats socials, associacions, etc….


INVESTIGACIÓ I DOCUMENTACIÓ:
  • De caràcter social i històrica sobre l’aportació i el potencial del cooperativisme i l’economia social al nostre context local.
  • Documentar i fer mapatge els recursos i iniciatives d’Economia Social i Solidaria al territori de proximitat.
  • La informació i documentació recollida en aquestes actuacions, ens serveix per a dotar de contingut les diferents activitats: rutes urbanes, publicacions, tallers, díptics, web, etc.