Objectius

dossier_barricoop_SENSE.indd

  • Promoure els valors de la cooperació social en diferents entorns (especialment entre població infantil i juvenil).
  • Sensibilitzar sobre l’aportació del cooperativisme i l’economia social al conjunt de la societat.
  • Contribuir en el debat públic i l’acció social a definir nous models de desenvolupament a escala local, especialment a l’àmbit socioeconòmic (proximitat, democràcia, equitat, inclusió, participació, etc.).
  • Promoure noves iniciatives socioeconòmiques adscrites a l’economia social i solidaria (formació, acompanyament, assessorament)
  • Visibilitzar i enfortir iniciatives i recursos existents (intercooperació, xarxes, consolidació)
  • Investigar i difondre el patrimoni i el paper històric i contemporani del cooperativisme i l’economia social en l’àmbit local.

“Difondre un model diferent d’empresa basada en valors de democràcia interna i implicació activa a la gestió empresarial. Un model que s’ha demostrat efectiu a l’actual context de crisi, i que viu un interessant moment d’expansió i redefinició a Europa.”