L’Economia Social i Solidària va emprar a més de 7.000 persones i va facturar 237 milions

La Xarxa de Xarxes d’Economia Alternativa i Solidària (REAS) ha elaborat una auditoria social en la qual han participat un total de 320 entitats. Les dades corresponen a 2014 i van ser recopilats entre maig i agost de 2015. Segons l’organització, aquest diagnòstic serveix de “diagnòstic de situació i avaluació global de les entitats de l’Economia Social i Solidària“.

Més a El Salmon Contracorriente