Un barri més cooperatiu és possible

*Article publicat a la revista Benimaclet Entra de desembre de 2015.

Pel febrer de 2016 iniciem Barri Cooperatiu a Benimaclet, un projecte que pretén donar visibilitat, enfortir i promoure el creixement i l’aparició de noves iniciatives d’economia social i cooperativisme als nostres barris.

Des de l’ocupació de les places a partir del 15 de maig de 2011, la creativitat social, l’esperit de lluita i la voluntat de transformar la nostra realitat més immediata ha sigut explosiva als nostres barris. Pel que fa a l’àmbit d’allò econòmic, hem viscut els darrers anys un creixement molt rellevant de grups de consum, usuàries de moneda social i altres formes d’intercanvi, increments notables d’estalvi solidari per part d’entitats ètiques, projectes de productores cooperatives i autogestionàries, i en general un interès i una major receptivitat social envers les alternatives econòmiques al model productivista, competitiu i no democràtic d’economia que moltes donen per suposat. En definitiva, cada vegada som més gent que creu que altres economies i altres barris són possibles, i que cooperar és socialment més intel·ligent i més just que competir.

Continua la lectura de “Un barri més cooperatiu és possible”